KONTAKT:
Oravec media s.r.o., Varšavská 27,
040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 528 645, DIČ: 2120365390

Email.: marosoravec@marosoravec.com
Tel.: 0907 916 297, zo zahr: +421 907 916 297

Marián (Maroš) ORAVEC,
Hlinkova 20, 040 01 KOŠICE, SR